Menu Đóng

TERMINAL SOLUTIONS

THE MOST ADVANCED INNOVATIVE RELIABLE

TOS CUSTOM FIT TO YOU

Kho cảng là động lực quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và do đó, là yếu tố không thể thiếu trong việc thúc đẩy và duy trì nền kinh tế của một quốc gia. Do đó, tầm quan trọng ngày càng tăng của các kho cảng trong quá trình toàn cầu hóa đặt ra nhu cầu phải thực hiện một giải pháp đáng tin cậy để vận hành ở mức năng suất và hiệu quả tối ưu tại các kho cảng. Giải pháp RBS TOPS là sản phẩm phát sinh từ nhiều thập kỷ kinh nghiệm trực tiếp trong lắp đặt thành công trên toàn thế giới và kiến thức thu thập được từ Ngành xếp dỡ container. Giải pháp đã được chứng minh này là sự kết hợp của công nghệ tiên tiến nhất với các dịch vụ cao cấp, giúp tối ưu hóa tất cả các hoạt động của thiết bị kho cảng.

viVietnamese