Menu Đóng

TRUCK
APPOINTMENT

OPTIMIZE GATE TRAFFIC FLOW LIKE NEVER
BEFORE

Mô-đun này liên quan đến việc xử lý các thông báo EDI thông qua TOPO, qua đó khách hàng bên ngoài có thể tạo cuộc hẹn thông báo cho nhà ga biết rằng sắp có container được chuyển đến bằng xe tải. Mô-đun không yêu cầu ngày hoặc khung thời gian cụ thể. Mô-đun này đặc biệt quan trọng đối với người xếp hàng và người lái xe tải để biết vị trí và thông tin của container sẽ được xử lý bằng xe tải.

Muốn liên lạc?

Chúng tôi rất mong được thảo luận về dự án tiếp theo của bạn.

viVietnamese