Menu Đóng

REEFER MONITORING
SYSTEM (RMS)

EASY MONITORING AND CONTROL OF
REEFER CONTAINERS

Phần mềm giao diện Quản lý vật liệu lạnh TOPS giao tiếp trực tiếp với Hệ thống quản lý Reefer (RMS). Truy cập thông tin lạnh nhanh hơn do kết nối trực tiếp cho phép tầm nhìn qua các container trong bãi. Giao diện Quản lý vật liệu lạnh TOPS được phát triển để tự động trao đổi thông tin thùng chứa lạnh giữa TOPS và RMS và dựa trên bộ thông báo được cung cấp bởi các hệ thống như Reefer Runner từ IDENTEC hoặc REFCON của công nghệ Emerson.

HOW RMS WORKS

The exchange of a message is in a two way flow:

  • TOPS liên tục nhận dữ liệu nhiệt độ trực tiếp của container lạnh đang được RMS giám sát trong các gian hàng lạnh và cả các yêu cầu quản trị từ RMS.

  • RMS liên tục nhận được các thông báo từ chi tiết quản trị TOPS về container lạnh nằm trong các gian hàng lạnh được giám sát.

Muốn liên lạc?

Chúng tôi rất mong được thảo luận về dự án tiếp theo của bạn.

viVietnamese