Menu Đóng

WEB SERVICE
INTERFACE WITH
THIRD-PARTY
SOFTWARE

CUSTOMIZABLE TO SUIT ALL TERMINALS
AND EXISTING SOFTWARE

TOPS Expert là một hệ thống đa năng tương thích với phần mềm của bên thứ ba, vì nó truy xuất, diễn giải và gửi dữ liệu một cách liền mạch để thực hiện các hoạt động hàng ngày trong kho cảng. TOPS Expert hiện tại có thể cùng tồn tại với phần mềm của bên thứ ba mà không có bất kỳ tác động nào cản trở các chức năng trong hệ thống hiện tại được phản ánh trong các mô-đun; hóa đơn, ERP, thiết bị, EDI độc quyền, container, tàu, hải quan, v.v. 

Muốn liên lạc?

Chúng tôi rất mong được thảo luận về dự án tiếp theo của bạn.

viVietnamese