Menu Đóng

TOPS BILLING

EASILY MONITOR TERMINAL PROCESS
EXPENSES

Tinh chỉnh nhiệm vụ lập hóa đơn tẻ nhạt cho khách hàng với mô-đun Thanh toán TOPS. Mặc dù đơn giản nhưng nhiệm vụ này phải luôn được thực hiện tỉ mỉ để ngăn chặn việc phân phối các khoản phí không chính xác.

Phí lưu trữ và phí bến bãi, cũng như các hoạt động khai thác tàu sử dụng mô-đun TOPS Billing. Tạo các mặt hàng có thể lập hóa đơn dựa trên việc xếp dỡ container và các dịch vụ được cung cấp trong nhà ga. Các khoản phí này sau đó được tổng hợp theo định kỳ hoặc theo tàu, rồi được chuyển đến hệ thống tài chính của bên thứ ba để lập hóa đơn và xử lý tài chính khác. Chúng tôi cũng hỗ trợ nhiều đơn vị tiền tệ để bạn có thể linh hoạt và kiểm soát ngay cả đến giai đoạn cuối cùng của chu kỳ vận hành kho cảng.

Benefits of TOPS Billing

Chính xác

Tất cả các hoạt động và chuyển động của container đều được ghi lại để tính toán, đảm bảo không có nhầm lẫn và không có sai sót khi xuất hóa đơn.

Tự động

Mô-đun TOPS Billing xử lý tất cả công việc khó nhằn từ tính phí đến lên lịch, cũng như xuất hóa đơn cho khách hàng tương ứng của bạn.

Linh hoạt

Hóa đơn được tạo tự động và bằng nhiều đơn vị tiền tệ đa dạng khác nhau, bạn có thể linh hoạt để tập trung vào các mục tiêu khác

Kịp thời

TOPS Billing tự động tính toán việc di chuyển container giúp tiết kiệm thời gian lập kế hoạch, tính toán và phân phối. Tự động hóa các quy trình này cho phép vận hành hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn, đạt được các hoạt động hiệu quả về chi phí

Muốn liên lạc?

Chúng tôi rất mong được thảo luận về dự án tiếp theo của bạn.

viVietnamese