Menu Đóng

GATE OPERATING
SYSTEM (GOS)

OPTIMIZE TRAFFIC FLOW LIKE NEVER BEFORE

Đạt được hiệu suất tối đa tại các cổng kho cảng bằng cách sử dụng mô-đun TOPS GOS. Mô-đun giao tiếp với mọi Hệ điều hành Cổng của bên thứ ba liên quan đến xử lý tự động xe tải ra vào bến và được sử dụng để ghi lại xe tải tại các khu vực trung chuyển.

TOPS nhận thông tin từ GOS sau đó xác thực và lưu trữ thông tin này, nhắc nhở gửi thông báo xác thực trở lại GOS. Quy trình này được thực hiện cho cả thủ tục cổng vào và cổng ra tại một kho cảng. Đối với các khu vực chuyển tuyến, tài xế xe tải có thể quét thẻ GOS ID của mình và tất cả các hồ sơ này được chuyển đến TOPS nơi EC sử dụng thông tin này để vận hành xe tải.

Muốn liên lạc?

Chúng tôi rất mong được thảo luận về dự án tiếp theo của bạn.

viVietnamese