Menu Đóng

TOPS REPORT
DESIGNER

THE FLEXIBILITY YOU NEED

Trải nghiệm hiệu quả chưa từng thấy với Trình thiết kế báo cáo TOPS. Ứng dụng này được phát triển gần đây cung cấp khả năng tùy chỉnh đầy đủ các báo cáo từ cơ sở dữ liệu TOPS, sử dụng giao diện người dùng trực quan. Sử dụng dễ dàng với thao tác kéo và thả các trường đã chọn để tạo báo cáo theo mong muốn. Báo cáo động được tạo từ các tập dữ liệu đã xác định trước và có thể xem trước, in và xuất ra các định dạng tệp khác nhau.

Phiên bản mạng LAN

Đây là một ứng dụng TOPO Expert độc lập cho phép người dùng tạo báo cáo có thể tùy chỉnh từ cơ sở dữ liệu TOPS. Phiên bản này chỉ khả dụng cho TOPS Expert Enterprise và có tất cả các chức năng và lợi ích của trình thiết kế báo cáo.

Phiên bản mạng WAN

Phiên bản mới nhất của trình thiết kế báo cáo cho phép tạo báo cáo tùy chỉnh hoàn toàn từ cơ sở dữ liệu TOPS thông qua dịch vụ web. Phiên bản này tối ưu hơn vì cho phép người dùng lên lịch, kiểm soát và tạo báo cáo trực quan hấp dẫn, từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt web.

Benefits of TOPS Report Designer

Cải thiện hài lòng khách hàng

Mỗi khách hàng có thể cần lập nhiều hóa đơn cho những mặt hàng khác nhau. Trình thiết kế Báo cáo TOPS cho phép bạn đáp ứng mọi yêu cầu cụ thể của khách hàng một cách dễ dàng.

Linh hoạt

Tự do thiết kế bố cục báo cáo của riêng bạn với các tập dữ liệu đã xác định trước và hiện sẵn cho bạn tham khảo. Khả năng thiết kế được nâng cao với một số công cụ trực quan và dễ sử dụng.

Tăng cường kiểm soát

Bạn có toàn quyền kiểm soát để tùy chỉnh và tạo (các) báo cáo phù hợp với yêu cầu của bạn vàhoặc khách hàng. Báo cáo không còn bị giới hạn trong định dạng chuẩn.

Kịp thời

Trình thiết kế báo cáo TOPS có thể tạo nhiều báo cáo con trong một báo cáo duy nhất, trái ngược với việc phải tạo nhiều báo cáo đơn lẻ. Tự động lên lịch báo cáo và cài sẵn các khoản phí bắt buộc, ví dụ: hàng tháng, hàng quý, v.v.

Muốn liên lạc?

Chúng tôi rất mong được thảo luận về dự án tiếp theo của bạn.

viVietnamese