Menu Đóng

THE FOUNDATION SYSTEM

The most reliable terminal operating system.

Experience

Với nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm thành công, RBS đã chuyển những kiến thức này thành một hệ điều hành kho cảng TOPS Expert hữu hình có một không hai. Một thành phần của TOPS Expert là TOPO, hệ thống nền tảng cung cấp các thiết bị kho cảng với khả năng điều khiển cao cấp để quản lý thông tin và hoạt động một cách hiệu quả.

Quản lý đầy đủ lượng thông tin và dữ liệu hiện nay đang ngày càng trở thành một thách thức lớn, đặc biệt là khi xử lý lượng container lớn. Với ý nghĩ đó, TOPO với tư cách là hệ thống nền tảng kho cảng, cung cấp các chức năng phức tạp nhưng dễ sử dụng để tự động truy xuất và thao tác thông tin. Bất kể dữ liệu lớn hay nhỏ, hiệu suất là không ngừng.

chức năng & kiến trúc

Phát triển cách xem và quản lý dữ liệu

Hệ thống TOPO có bản chất thân thiện với người dùng do GUI trực quan rất quen thuộc với người dùng MS Windows. Hệ thống cung cấp nhiều tính năng Windows tiêu chuẩn như xuất danh sách từ hệ thống một cách nhanh chóng sang Excel hoặc HTML. Hệ thống cũng được xây dựng trên ứng dụng kiến trúc Đám mây (MVC), có thể kết nối với bất kỳ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp nào như cơ sở dữ liệu Oracle. Cơ sở hạ tầng này đã sắp xếp hợp lý nhiều quy trình phức tạp để cung cấp một giải pháp dễ sử dụng. Quyền truy cập vào giải pháp đám mây được cấp thông qua trình duyệt. Đơn giản vậy đó.

Tất cả thông tin được chia sẻ trong toàn bộ gói TOPS giữa TOPO và TOPX, tạo điều kiện cho luồng thông tin xuyên suốt và nhất quán từ hệ thống nền tảng đến hệ thống quy hoạch đồ họa. Hai mô-đun này kết hợp để tạo ra một hệ điều hành kho cảng hoàn chỉnh và mạnh mẽ, hỗ trợ mọi khía cạnh của thiết bị kho cảng cho đến từng chi tiết cụ thể.

TOPO cung cấp một loạt các Tính năng

Bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Kiểm soát truy cập bảo mật

 • Mã tham chiếu hệ thống để xác thực dữ liệu

 • Vận hành tàu

 • Vận hành xe tải

 • Vận hành đường sắt

 • Vận hành container

 • Vận hành và thống kê thiết bị

 • Lập hóa đơn và vận đơn cho tàu/bãi/CFS

 • Xử lý EDI - EDIFACT và tùy chỉnh

 • Trợ giúp trực tuyến & e-learning

 • Nhật ký kiểm toán

 • Mở giao diện thông qua dịch vụ web

Muốn liên lạc?

Chúng tôi rất mong được thảo luận về dự án tiếp theo của bạn.

viVietnamese