Menu Đóng

RBS TOPS EXPERT

THE MOST ADVANCED INNOVATIVE RELIABLE

HỆ THỐNG VẬN HÀNH KHO CẢNG

Kho cảng là động lực quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và do đó, là yếu tố không thể thiếu trong việc thúc đẩy và duy trì nền kinh tế của một quốc gia. Do đó, tầm quan trọng ngày càng tăng của các kho cảng trong quá trình toàn cầu hóa đặt ra nhu cầu phải thực hiện một giải pháp đáng tin cậy để vận hành ở mức năng suất và hiệu quả tối ưu tại các kho cảng. Giải pháp RBS TOPS là sản phẩm phát sinh từ nhiều thập kỷ kinh nghiệm trực tiếp trong lắp đặt thành công trên toàn thế giới và kiến thức thu thập được từ Ngành xếp dỡ container. Giải pháp đã được chứng minh này là sự kết hợp của công nghệ tiên tiến nhất với các dịch vụ cao cấp, giúp tối ưu hóa tất cả các hoạt động của thiết bị kho cảng.

TOPO Expert

Gói TOPS Expert Cloud và TOPS Expert Enterprise có sẵn hệ thống nền tảng. Hệ thống này sẽ cung cấp cho các thiết bị kho cảng khả năng tự động nhận và thao tác thông tin thủ công. 

TOPX Expert

TOPX là hệ thống đồ họa lập kế hoạch, giám sát và điều khiển container theo thời gian thực duy nhất có sẵn trên thị trường và đã hoàn toàn vượt qua mọi giới hạn bằng cách cung cấp tất cả chức năng trên đám mây.

TOPS KPI

Bảng điều khiển TOPS KPI là công cụ quản lý và phân tích dữ liệu và khai thác từ xa. Cho phép quản lý kho cảng để phân tích hiệu suất hiện tại của kho cảng bất kỳ lúc nào và theo thời gian thực, đồng thời có thể xem hiệu suất trong quá khứ. 

Dịch vụ RBS

YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT

RBS đảm bảo tất cả khách hàng là ưu tiên hàng đầu, thông qua cung cấp các dịch vụ cao cấp và đáp ứng mọi nhu cầu. Hãy tiếp tục kéo xuống để xem phạm vi dịch vụ được cung cấp và nhấp vào đọc thêm để biết chi tiết về từng dịch vụ.

viVietnamese