Menu Đóng

TOPS CFS

NO MORE FUSS IN HANDLING CONTAINERS

Nắm rõ toàn cảnh và kiểm soát đầy đủ trạng thái của container với TOPS CFS tạo kết nối trực tiếp với các Trạm vận chuyển hàng hoá Container (CFS). Các khả năng hữu ích khác nhau giúp tiến hành đặt chỗ và phân phối container rỗng hoặc đã chất hàng gửi đi cho CFS, và chuẩn bị để chất hàng hoặc dỡ hàng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Kiểm soát trạng thái của container chỉ với cú nhấp chuột.

TOPS CFS ngăn ngừa tình trạng lô hàng bị đình trệ, điều này cực kỳ quan trọng trong việc duy trì luồng container liên tục ra vào bến.

Benefits of TOPS CFS

Cải thiện hiệu quả

Kết nối trực tiếp với TOPS CFS giúp bạn quản lý và lập kế hoạch cho kho cảng theo trạng thái của container. Khả năng nắm rõ toàn cảnh container tăng lên sẽ chuyển thành tối đa hóa không gian bãi container, nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể.

Tăng cường kiểm soát

TOPS CFS có thể giám sát trạng thái của container, tất cả các loại container từ Reefer, OverSize, Hazardous, v.v. cho phép giám sát, kiểm soát và bảo trì tốt hơn các container ra vào bến.

Toàn cảnh vận hành

Tất cả chi tiết về container và hàng hóa có thể được truy cập ngay lập tức, mang lại sự minh bạch hoàn toàn trong hoạt động. Nắm rõ toàn cảnh chuyển động của container tốt hơn trong toàn bộ kho cảng và trong CFS thông qua TOPS CFS.

Kịp thời

TOPS CFS cung cấp khả năng hiển thị hoạt động hoàn chỉnh giúp giảm thiểu số lượng lô hàng bị đình trệ, ngay từ khi chất hàng đến khi đưa hàng lên tàu và ngược lại.

Muốn liên lạc?

Chúng tôi rất mong được thảo luận về dự án tiếp theo của bạn.

viVietnamese