Menu Đóng

MEASURE TERMINAL PERFORMANCE WITH TOPS KPI

Nắm được toàn cảnh vajanj hành tốt hơn và hoàn thành mục tiêu của bạn.

TOPS KPI là một bổ sung mới cho gói TOPS Expert và TOPS Expert Cloud để giúp quản lý và kiểm soát vận hành của kho cảng. TOPS KPI là công cụ quản lý và phân tích/khai thác dữ liệu từ xa cho phép ban quản lý kho cảng phân tích hiệu suất hiện tại của kho cảng bất kỳ lúc nào, đồng thời có thể xem hiệu suất trong quá khứ. Hiệu suất của kho cảng có thể được theo dõi từ bất kỳ vị trí nào và bất kỳ trình duyệt nào có quyền truy cập vào mạng của kho cảng thông qua Internet hoặc Intranet. Các số liệu trên bảng điều khiển được cập nhật liên tục trực tiếp từ hệ thống vận hành.

MAIN SCREEN

Màn hình chính hiển thị Tổng Lượt xem kho cảng của Bảng điều khiển TOPS KPI, hiển thị các số liệu chính về các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của nhà ga, bao gồm tất cả tài sản của các hoạt động ven biển và trên đất liền. Công cụ này hiển thị dữ liệu liên quan nhất về hoạt động của tàu, ví dụ, ETA, ETD, di chuyển xả/tải, số liệu hiệu suất CHE, v.v..  

Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết toàn diện về sân bãi vì nó hiển thị số liệu KPI về hoạt động sân bãi mỗi giờ hoặc theo khung giờ, cũng như việc sử dụng tổng thể sân bãi, phân chia các container xuất nhập khẩu và trung chuyển. Ngoài ra hiển thị hoạt động tại cổng và thời gian quay vòng của xe tải là điều cần thiết cho các kho cảng.

Các chức năng và tính năng chính của TOPS KPI là:

CHE PERFORMANCE BY CHE TYPES

A functionality that displays a bar chart for the number of moves made by each CHE type on an hourly basis for a specified period. It accumulates all the moves made by each CHE type throughout the terminal for all operations during each hour. To see a breakdown of moves, a left mouse click on a column to displays pie charts giving a further breakdown of the moves by:
● Container sizes: 20ft, 40ft, others
● Categories: IMP, EXP, T/S

YARD ACTIVITY PERFORMANCE

Measures yard activity by blocks which displays a column bar chart for the total number of moves made in each yard block for a specified period. To see a breakdown of the moves, a left mouse click on the columns displays pie charts with a further breakdown of the moves – or you can even drill down to list of containers.
● Gate container: receival and delivery
● Categories: IMP, EXP, T/S
● Moves per equipment type: RTG/RMG/STR/TLR

CHE PERFORMANCE BY VESSEL

Another functionality that displays a bar chart for the total number of moves by a CHE type per hour for a vessel for a specified period. The screen displays the last selected vessel. To view the selection criteria for the data, click the parameter panel icon. To see a breakdown of the moves, a left mouse click on the columns displays pie charts giving a further breakdown of the moves by:
● Container sizes: 20ft, 40ft, others
● Categories: IMP, EXP, T/S

Primary Benefits Of TOPS KPI Dashboard

Phân tích và báo cáo tất cả chỉ số kinh doanh quan trọng của bạn với Bảng điều khiển TOPS KPI, để đưa ra quyết định nhanh hơn. Là một nhà quản lý kho cảng, bạn không có thời gian để theo dõi và phân tích chi tiết từng quy trình kinh doanh. Do đó TOPS KPI sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo giúp lập chiến lược cho tương lai của kho cảng, thông qua sử dụng các chỉ số được cung cấp.

Các Chỉ số-Hiệu suất-Chính (KPI) đóng vaiu trò là một thẻ điểm cho phép sắp xếp thông tin ưu tiên và liên tục theo dõi xem có đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình hay không. Bảng điều khiển TOPS KPI cung cấp giao diện làm việc để phân tích, quản lý và để đạt được kết quả kinh doanh mong muốn.

Tăng cường nắm bắt toàn cảnh

Có thể tăng khả năng nắm bắt toàn cảnh các khu vực cụ thể trong hoạt động kho cảng, với dịch vụ khách hàng, sẽ giúp xác định các khu vực cần cải thiện và cho phép bạn hình dung mối tương quan giữa việc vận hành không mắc lỗi sẽ cải thiện lợi nhuận như thế nào.

Ra quyết định nhanh hơn

Bảng điều khiển TOPS KPI hiển thị ngắn gọn hiệu suất hoạt động hiện tại của kho cảng - bất cứ lúc nào và từ mọi nơi. Là người quản lý kho cảng, bạn không cần phải đợi các báo cáo cụ thể - tất cả thông tin liên quan đều có sẵn ngay lập tức trong bảng điều khiển.

Thời gian hiệu quả

Bảng điều khiển TOPS KPI giảm lượng thời gian cần thiết để đối chiếu báo cáo và phân tích so với các phương pháp tiếp cận báo cáo KPI truyền thống. Một bảng điều khiển KPI đơn giản hiển thị tất cả thông tin quan trọng của bạn trong nháy mắt, tiết kiệm thời gian và tài nguyên.

Tăng tập trung

Người dùng luôn có thể truy cập ngay vào KPI và dữ liệu hiệu suất của họ, cho dù họ đang trong cuộc họp, trên đường hay tại bàn làm việc. PC tiêu chuẩn, máy tính bảng hoặc thậm chí điện thoại thông minh cung cấp khả năng truy cập cho phép bạn vẫn tập trung vào hiệu suất của kho cảng bất chấp khoảng cách.

Muốn liên lạc?

Chúng tôi rất mong được thảo luận về dự án tiếp theo của bạn.

viVietnamese